0

Žiadne produkty v košíku.

Obchodné podmienky

logo

Podmienky pre zapožičanie vozidla

 • Predloženie platného vodičského preukazu
 • Fyzická osoba – predloženie platného dokladu totožnosti (OP alebo PAS)
 • Právnická osoba – predloženie výpisu z obchodného registra (nie staršieho ako 3 mesiace)
 • Čas odovzdania a prevzatia vozidla je v čase 8,00-17,00hod, príp. podľa dohody
 • Pristavenie vozidla na miesto žiadateľa je za poplatok
 • Za prípadné pokuty je zodpovedný nájomca
 • Auto sa odovzdáva klientovi s plnou nádržou, podaním informácii ohľadne vozidla a s upozornením na prípadné vizuálne vady, ak sa na vozidle vyskytujú.
 • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Platba za zapožičanie vozidla

 • Prenájom vozidla podľa aktuálneho cenníka
 • Pri prevzatí vozidla nájomca platí vratnú zábezpeku za prípadné poškodenie vozidla
 • Platba možná iba v hotovosti

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 

1. pr

Call Now ButtonZavolajte nám